• Gáspár Medical Center Oktatási Központ

 • +36 30 542 2026 ° iroda@gasparmed.hu ° H-P: 8:00-16:00

Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT

Az alábbiakban a Gáspár Medical Center Oktatási Központ adatkezelési szabályzatáról olvashat, melynek mindenkori legfrissebb verziója a weboldal adatkezelési pontjában olvasható. A weboldal látogatásával ön elfogadja az Adatkezelésre vonatkozó szabályzatot. Amennyiben nem ért egyet ezekkel, kérjük, ne használja az oldalt!

Amennyiben az Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó/Érintett) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel.
Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 15. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető vagy az alábbiakban felsorolt Harmadik fél felelős.
A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatótól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:

 • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint az oktatással, szolgáltatásokkal kapcsolatos szükséges adatokat
 • szakmai területére vonatkozó információk
 • demográfiai adatok
 • termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók, valamint és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. A tanfolyami jelentkezési lapokon kért adatok szükségesek a regisztrációhoz, az OFTEX és Országos Atomenergia Hivatal által jóváhagyott és credit pontot adó tanfolyamok esetén bizonyítvány/oklevél és credit igényléséhez.

Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, mint például:

 • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz
 • hírleveleink eljuttatásához
 • belső nyilvántartásához
 • a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez
 • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához
 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte. Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásaihoz használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására. Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.
Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről, szolgáltatásokról és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást levélben, telefonon vagy e-mailben küld a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.
Amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat direkt marketing célokra az Üzemeltető ne használja fel. Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, az Üzemeltető nem keresi fel a direkt marketing céljából. Ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel. Ha a Felhasználó az Üzemeltető ügyfele, vagy korábban tájékoztatást kért tőle termékeinkről, szolgáltatásainkról előfordulhat, hogy termékskálájáról e-mailben is tájékoztatja, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető és munkatársai (amennyiben Üzemeltetőnek vannak munkatársai) férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az adatvédelmi szabályzatban olvashatnak, illetve tájékoztatást kérhetnek Adatkezelőtől. A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.
Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet, azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA ÉS JOGALAPJA

Adatvédelmi tájékoztatásunk célja, hogy a Gáspár Medical Center Kft (továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelése megismerhető legyen, maga az adatkezelés az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak megfeleljen, azokkal összhangban legyen. Ennek megfelelően az Adatkezelő célja, mint adatokat kezelő gazdasági társaság, hogy tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.), valamint a 2018. május 25. napjától irányadó GDPR, azaz „Általános Adatvédelmi Rendelet”-ben (az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendelete) foglaltaknak maradéktalanul eleget tegyen.

AZ ADATKEZELŐ

A weboldal üzemeltetője

Gáspár Medical Center Kft.
Cím: 1085 Budapest, József körút 37. 2/10.
Asz: 60545129-1-42
Képviselője: Dr. Gáspár Lajos
Elérhetőség: info@gasparmed.hu

A weboldal szerkesztője

Gáspár Eszter e.v.
Cím: 2030 Érd, bádogos utca 50.
Asz: 76362538-1-42
Elérhetőség: gaspareszter@gasparmed.hu

A weboldal tárhelye

Maxer Hosting Kft.
Cím: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.
Asz: 13670452-2-08
Képviselője: Nyers Péter
Elérhetőség: info@maxer.hu

A jelentkezési lapok /kérdőívek szolgáltatója

Wufoo – SurveyMonkey Europe UC
Cím: 2 Shelbourne Buildings, 2nd Floor, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Asz: IE3223102GH
Elérhetőség: support@wufoo.com

Adatvédelmi tisztségviselő:
A weboldal és a vállalkozás ezen részéhez nem tartozik olyan termék vagy szolgáltatás, mely adatvédelmi tisztségviselő kinevezését indokolná.

Kapcsolatfelvételi/ jelentkezési lap
Jelen honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlap nevet és email címet kér, melyeket önkéntes hozzájárulás alapján kezelünk.
A tanfolyami jelentkezési lapokon kért minden információ (név, elérhetőségek, képzettség, specifikációk, számlázási adatok) megadása önkéntes, a tanfolyami jelentkezéshez, adminisztrációhoz, szakirányú képzéshez szükséges. Minden credit pontot adó továbbképző tanfolyamot szolgáltató köteles az OFTEX (Orvosi Továbbképzési Nyilvántartó Portál) rendszerében rögzíteni hivatkozva a 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendeletre az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről, valamint a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet szerinti módosítása alapján, a hatályos rendeleteknek megfelelően az www.oftex.hu felületen.
Bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és továbbképzés esetén mind a jelentkezéshez, mind a bizonyítványhoz szükséges adatokat szolgáltató köteles továbbítani szervező partnere segítségével (Juhász És Makár Bt.) az Országos Atomenergia Hivatal részére.

Juhász és Makár Bt.

Cím: 1145 Budapest, Szugló u. 26.
Asz: 28386160-2-42
Elérhetőség: +36 30 251 2082

OFTEX portál - ENEF Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.

Cím: 2151 Fót, Mária u.14/a.
Asz: 10818781-2-13
Elérhetőség: enefkft@invitel.hu

Országos Atomenergia Hivatal

Cím: 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.
Asz: 15311708-1-41
Elérhetőség: haea@haea.gov.hu +36 1 436 4800

A résztvevő a képzésre vonatkozó online jelentkezési lap kitöltésével felnőttképtési szerződést köt a Gáspár Medical Center Kft.-vel a következő rendelkezések alapján

A Képzésre jelentkező személy (továbbiakban Résztvevő) ezen adatlap aláírásával vagy online kitöltésével és megküldésével elismeri:
– Képző intézménytől tájékoztatást kapott arról, hogy az alábbiakban megadott adatai képző intézmény által kötelezően kezelendő adatok az Fktv. 21. §-a értelmében a felnőttképzési szerződés (írásban vagy szóban történő) megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig. Az adatkezelés a képző intézmény honlapján megtalálható Adatkezelési tájékoztató szerint történik.
– Tájékoztatást kapott a képzési díjról
Valamint, a Képzésre vonatkozóan felnőttképzési szerződést kötöttek vele szóban az Fktv. 13.§, 13/A.§ a és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. §-a szerint. A Képzésre vonatkozóan felnőttképzési szerződést kötöttek vele szóban az Fktv. 13.§, 13/A.§ a és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. §-a szerint.

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
13. § (1) A felnőttképző és a képzésben részt vevő személy egymással – a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal – felnőttképzési szerződést köt.
(2) A felnőttképzési szerződést az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén írásban kell megkötni. A zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén – ha a felnőttképzési szerződést írásban kell megkötni – a felnőttképzési szerződés megköthető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (a továbbiakban: Ptk.) az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó különös szabályai szerint is, ha a felnőttképző az ehhez szükséges elektronikus utat biztosítja. Az írásban megkötött felnőttképzési szerződésben fel kell tüntetni, hogy a felnőttképzési szerződés az e törvény alapján megkötött felnőttképzési szerződés.

13/A. § (1) A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.
(2) A felnőttképzési szerződést a képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
b) a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy
c) a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

21. § (1) A felnőttképzési szerződés tartalmazza
a) a képzés megnevezését és óraszámát,
b) a képzés
ba) év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,
bb) – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével – haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését,
c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,
d) a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit,
e) a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket,
f) a képzési díj – ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának – mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését,
g) a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését,
h) a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit,
i) a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit.
(2) A felnőttképző a képzési díjat egy összegben köteles meghatározni a felnőttképzési szerződésben, továbbá a felnőttképzési szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben részt vevő személy terhére.

Blog hozzászólások
Ez a weboldal nem teszi lehetővé a blog hozzászólásokat, kommenteket.

Hírlevél, eDM
Híreinkről, újdonságainkról, akcióinkról hírlevelet küldünk azoknak a felhasználóknak, akik ehhez hozzájárulásukat adták és önkéntesen feliratkoztak. A hírlevelek tartalmazzák a vállalkozás nevét, elérhetőségét, ezért reklámnak minősülnek. A hírlevélre feliratkozni név és email cím megadásával lehetséges.

A hírlevelek szolgáltatója és adatfeldolgozója:
Mailchimp – c/o The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
www.mailchimp.com
MOSS No. EU 826 477 91
MailChimp adatvédelem: https://mailchimp.com/gdpr/ és https://mailchimp.com/about/security/

Facebook oldal
A vállalkozás facebook oldallal is rendelkezik promóciós, marketing és kapcsolattartási céllal, ahol lehetőség van kapcsolatfelvételre, üzenet váltásokra, hozzászólások elhelyezésére véleményezésre, a cég minősítésére, stb. A Facebook felületén keresztül hozzáférhető adatok kezelése a felhasználó preferenciájának és a Facebook adatkezelésének megfelelően történnek.
Facebook Inc.
1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Dublin 2, Ireland
https://about.fb.com
https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586
további Facebook adatvédelmi szabályzat: https://www.facebook.com/legal/terms/update

Számlázás
Bizonyos termékek, szolgáltatások, oktatások megrendelésével fizetéssel kapcsolatos adatok megadása válhat szükségessé, mint például a számla befogadójának neve, címe/székhelye, adószáma, egyéb elérhetőségei (telefon és email), amelyet jogszabályi megfelelés miatt van szükség.

Weboldal karbantartás, adatbázis karbantartás
A fentiekben említett és más partnerek, akik esetlegesen munkájuk természetéből adódóan IT, adatbázis vagy weboldal üzemeltetéséhez szerződéses kapcsolatban állnak adatkezelővel, vagy bármely adatfeldolgozóval a fentiekben leírt, illetve saját adatvédelmi szabályzatunk szerint járnak el, illetve maximálisan betartják az üzleti titoktartás szerződéses szabályait és az ide vonatkozó jogszabályokat.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, illetve visszavonható.
A weboldalon használt sütikkel kapcsolatos adatkezelés alább olvasható a Süti tájékoztató pontban.
A hírlevéllel kapcsolatos preferenciák, illetve a hozzájárulás visszavonása a hírlevél alján található “Leiratkozás” link alatt kezelhető.
A Facebook oldal értesítései az oldal like-olásának visszavonásával lehetséges, más beállítások a felhasználó saját fiókjából érhetőek el, módosítások ott végezhetőek. A privát üzenetek és kommentek esetén azok törlésével lehetséges a hozzájárulás visszavonása.
A különböző statisztikai (Google Analytics és egyéb statisztikai pluginek) adatok gyűjtése anonim, így semmilyen személyes adat, vagy olyan adat, ami alapján a felhasználó felismerhető lenne, nem gyűjtenek és nem tárolnak.
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés a hozzájárulás visszavonását megelőzően jogszerűnek számít.
Az adatok továbbítása kizárólag hatóság, felügyeleti szerv vagy jogszabályi megfelelés esetén történik.

AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A weboldal látogatásával ön elfogadja az Adatkezelésre vonatkozó szabályzatot. Amennyiben nem ért egyet ezekkel, kérjük, ne használja az oldalt!
Felhasználó által megadott adatok (kapcsolat felvételi űrlap, jelentkezési lap, hírlevél feliratkozási adatok, stb tárolása törlési kérelemig/leiratkozásig történik.
Facebook oldal esetében like-olás visszavonásáig, hozzászólás törléséig vagy az oldal megszűnéséig (törlés) történik.
Számlázási és jelentkezési lapon feltüntetett adatok a törvényben elírtaknak megfelelően vagy tárgyév + 5 évig kerülnek tárolásra.
Sütik tárolása a Felhasználó böngészőjének adattörléséig vagy sütik érvényességi idejéig kerülnek tárolásra.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Jogosulatlan hozzáférés ellen, téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatás ellen a Weboldal tárhelye, a weboldal, a weboldal által használt pluginek, illetve az üzemeltető munkaeszközei többszörös jelszóval védve vannak, a weboldalak tartalma rendszeresen üzemeltető által biztonsági mentésre kerül, valamint a tárhely szolgáltatója is automatikus mentéseket végez rendszeresen, illetve az eszközök további biztonságáról Malwerbytes gondoskodik.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az érintettnek jogában áll:

 • tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről
 • adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését kérni
 • tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen
 • jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok céljáról, jogalapjáról, időtartamáról továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A tájékoztatást az Adatkezelő az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabály előírásai alapján tagadhatja csak meg.

HELYESBÍTÉS ÉS ADATTÖRLÉS

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok  kiegészítését.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • a kezelése jogellenes
 • az érintett kéri, illetve az adatok kezelésére adott hozzájárulását visszavonja, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendeli el
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható

TILTAKOZÁSI JOG

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben

 • a személyes adatok kezelése, továbbítása kizárólag az adatkezelő, adatátvevő jogának, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést a törvény rendelte el
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi

Az Adatkezelő az érintett tiltakozás ellenére kizárólag akkor kezelheti tovább az érintett adatait, ha azt számára jogszabály teszi kötelezővé.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

TÁJÉKOZTATÓ A SÜTIKRŐL (COOKIE)

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Gáspár Medical Center Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot jogszabály változása esetén egyoldalúan módosítsa.

A weboldal sütiket (cookie) használ a kellemesebb felhasználói élmény érdekében. A biztonságos böngészés mellett, az oldal teljes tartalmának megtekintéséhez a sütik (cookie) engedélyezése szükséges.