• Gáspár Medical Center Oktatási Központ

 • +36 30 542 2026 ° iroda@gasparmed.hu ° H-P: 8:00-16:00

Új csontmegmunkáló eszközök és technikák az implantológiában

A betegek nagy része úgy szeretne implantátumos fogpótlást, hogy ahhoz vékony, keskeny és sokszor túl puha csonttal rendelkezik. Ilyen esetekben rendkívüli segítséget nyújt a mágneses kalapács (MM)  alkalmazása. Implantátum ágy kialakítás, horizontalis és verticalis expansió, hasítás, sinus emelés, atraumatikus fog és gyökéreltávolítás és egy sor további csontmegmunkálási módszer végezhető a mágneses kalapáccsal. A MM-al 4-szer olyan gyors és 6-szor olyan erős ütéssel lehet a csontot formázni, mint a kézi kalapáccsal és osteotommal. Ugyanakkor a beteg számára a 0,1 sec-os ütés minimálisan érezhető csak. Több száz implantátum behelyezés tapasztalatait mutatjuk be, több olyan rendkívül vékony és keskeny és puha csonttal rendelkező beteg esetében, akiknél a MM nélkül csak csontátültetéssel lehetett volna implantátumokat behelyezni. A világszerte új módszer gyakorlatban is kipróbálható és megtanulható.

Ár

60.000 Ft

Helyszín

Egyeztetés szerint

Kinek ajánljuk a tanfolyamot?

 • Fogorvosoknak, szájsebészeknek (szakosodásra való tekintet nélkül)
 • Sebészi ambícióval rendelkező, parodontális, szájsebészeti és implantológia iránt érdeklődő fogorvosoknak
 • Implantológiára és szájsebészetre szakosodott fogorvosoknak
 • Fogászati szakasszisztenseknek

A tanfolyam célja

 • A csontmegmunkáló eszközök bemutatása és összehasonlítása, előnyök és hátrányok elemzése, szakspecifikus alkalmazásainak áttekintése
 • A piezo és a mágneses kalapács működésének, használatának bemutatása
 • Esetbemutatások különböző eszközökkel
 • A különböző csontmegmunkáló eszközök fizikai megismertetése, kipróbálása saját kézben modelleken és maketteken
 • Biztonsági tudnivalók, javallatok, ellenjavallatok és protokollok bemutatása

BoneAlbumin human allograft alkalmazásának tapasztalatai

A csontmegmunkálási folyamatok igen jelentős részében az implantológiai, szájsebészeti beavatkozások az ideálishoz vagy szükségeshez képest hiányzó csontmennyiség pótlásával egészülnek ki. A csonthiányok feltöltésére különböző emberi vagy állati eredetű, illetve szintetikus anyagok terjedtek el. Már elöljáróban azonban megállapíthatjuk – annak, hogy hosszú évek óta igen bőséges szakirodalom foglalkozik a kérdéskörrel –, hogy a jelenleg alkalmazott módszerek, anyagok, eljárások közül egyik sem tökéletes.

BoneAlbumin
A hagyományos allograftok, xenograftok, szintetikus anyagok, tulajdonságaikat tekintve, mind csökkentebb értékűek, mint a saját csont, emiatt mindkét eljárási tendencia (a saját és a nem saját csont) rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal.
Ezen két eljárási lehetőség előnyeit igyekszik ötvözni az az új eljárás, melynek során élő, egyébként kivizsgált emberből, ortopédiai műtét során kivett csontból állítanak elő alloplasztikus anyagot, melyet megfelelő eljárásokat követően albuminnal kezelnek. Az így létrehozott BoneAlbumin egy, az előzőektől jelentősen különböző tulajdonságú anyagként került a fogászati implantológia eszköztárába (Skaliczki G. és mtsai – 2013, Klára T. és mtsai – 2014, Horváthy D. és mtsai – 2016, Schandl K. és mtsai – 2016).

Klinikai felhasználási területek
A 3D-s tervezés és fogtechnikai laborban történő egyedi csontblokk-előállítás lépéseinek és módszereinek kidolgozása során (dr. Csák Csaba, Kónya János, dr. Tóka József) a betegről készült CT felvétel alapján történik meg a tervezés, a méretek meghatározása, majd a komputervezérelt program segítségével állítják elő a csonthiányra szabott blokkot. A virtuális tervezés lépéseit követi a CAD/CAM csontmegmunkálás, a csontblokkból a pontos 3 dimenziós blokk kifaragása.
A 3D-s tervezésű és előállítású csontblokkok beültetése során a kész blokkon nem szükséges jelentős korrekciókat végezni, az szinte azonnal a helyére illeszthető, a nagy felületen való érintkezés jelentősen meggyorsítja és biztosabbá teszi a csontblokk vaszkularizációját, beépülését.

Nem szükséges granulátummal kiegészíteni a pótlást, a műtét gyorsabb és biztonságosabb, mint a saját, a betegből nyert csontblokk esetében. Ugyanakkor itt is kiemelten fontos a feszülésmentes lebennyel történő sebzárás. A műtétet antibiotikus védelemben kell végezni, és fontos, hogy nem kell nedvesíteni a BoneAlbumint, azonnal a felületre helyezhető, előkezelés nélkül. A blokk terhelésének elkerülése érdekében nem tanácsos protézis alkalmazása a beültetett csont felett, és tilos a dohányzás legalább 3 hétig.
Összehasonlították a bovin BioOss és a humán BoneAlbumin viselkedését alsó bölcsességfogak eltávolítását követő alveolus prezervációban. Vizsgálták a demarkációt, posztoperatív fájdalmat és oedemát, a csont gyógyulási folyamatának az eredményességét. A BoneAlbuminnal minden tekintetben kedvezőek voltak a tapasztalatok.
Klinikai munkacsoportok alakultak a BoneAlbumin hatásának a vizsgálatára, a bölcsességfogak eltávolítását követő alveolus prezerváció területén (dr. Simonffy László, dr. Gyulai Gaál Szabolcs, dr. Trimmel Bálint), sinus liftek eseteiben (prof. dr. Szabó György, dr. Kivovics Márton), valamint a klinikai implantológiai gyakorlatban (dr. Benedek Gábor, dr. Tálos Mariann) közreműködésével, eredményeikről különböző szakmai fórumokon beszámoltak.

Vertikális hasítás, sinus lift és implantáció Mágneses Kalapács segítségével

Foghúzás, vízszintes tágítás és azonnali implantáció Mágneses Kalapács segítségével

Vízszintes tágítás, SLA sinus lifting és 5 db SGS implantátum behelyezése Mágneses Kalapáccsal

Foghúzás, csontfeltöltés és 6 db SGS implantátum behelyezése Mágneses Kalapáccsal

Jelentkezési feltételek

 • orvosi diploma/asszisztensi bizonyítvány/érettségi bizonyítvány helye és pontos ideje
 • hiánytalanul kitöltött  jelentkezési lap
  1. online kitöltés
  2. letöltött, aláírt és elküldött (postai úton vagy email-en csatolmányként elküldött)

Fizetési lehetőségek

 • Egy összegben előre átutalással

Az online jelentkezést követően automatikus emailt, később személyre szabott visszaigazolást küldünk, mely tartalmazza a fizetési adatokat is. Kérjük ne utaljon a visszaigazolás nélkül!

Egyéb feltételek

A lemondást kizárólag írásos formában (aláírással ellátott levél, email) tudjuk elfogadni! A rendezvény kezdetét megelőző 60 napig történő lemondás esetén a részvételi díj visszajár, vagy átirányítható bármely más tanfolyamunkra egy naptári éven belül. A megelőző 30 napig történő lemondás esetén 50 % visszajár. 30 napon belül már lemondást díjvisszafizetéssel elfogadni nem tudunk.

A tanfolyam esetleges elmaradása, vagy más időpontban történő megrendezése esetén a befizetett teljes összeg visszajár vagy kérésre másik tanfolyamra áthelyezhető.

A weboldal sütiket (cookie) használ a kellemesebb felhasználói élmény érdekében. A biztonságos böngészés mellett, az oldal teljes tartalmának megtekintéséhez a sütik (cookie) engedélyezése szükséges.